Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İdrar Kanalı (Üretra) Darlığı

İdrar Kanalı (Üretra) Darlığı

İdrar Kanalı (Üretra) Darlığı, ürolojik hastalıklar arasında hastaları en fazla bezdiren bir sorundur. Üretra mesanede depolanan idrarın dışa ulaştıran iki ucu da açık bir tüp şeklindeki kanaldır. Kadında 3-4 cm uzunluğunda, erkekte ise 18-20 cm uzunluğunda olur. Erkeklerde aynı zamanda idrar dışında prostat bezi sıvılarını ve meniyi de idrar kanalı dışarıya atar.

İdrar kanalı darlığı uygun şekilde tedavi edilmezse, şiddetini arttırarak tekrarlayabilir. Tedavi uygun şekilde yapılsa bile hastaların %10'unda yeniden tekrarlama riski vardır. Erkeklerin idrar kanalı yani üretrası kadınlardan daha uzun olduğu için üretra darlığı erkeklerde daha fazla görülür. Ayrıca erkeklerde idrar kanalının darlığı doğuştan ya da sonradan olabilir.

Kadınlarda ise genellikle hormonal etkilerden kaynaklanır. Erkeklerde sonradan oluşan darlıklar genellikle iyi tedavi edilmeyen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan, trafik kazalarından olabilir. Yaşlı erkeklerde ise zorlu prostat ameliyatları, düzgün takılmayan sonda, sistoskopik girişimler, hipospadias onarımları gibi sebeplerden sonradan üretra darlığı oluşabilir. Özellikle darbe ya da enfeksiyondan kaynaklanan üretra darlığı hastaları çok mağdur edebilir.

Üretra idrar kanallarının son kısmını, idrar kesesinin dışarıyla bağlantısını sağlar. Üretrada herhangi bir zarar olması halinde kanaldaki genişliği daraltan yara oluşabilir. Bu idrar ya da meni akışında yavaşlamaya, bazız hallerde akışı tamamen engellenmeye kadar gidebilir.

İdrar kanalı (Üretra) darlığı belirtileri nelerdir?


İdrar kanalı darlığı hastalarda idrar akımında yavaşlama, idrar sırasında ağrı, idrarın etrafa saçılması, çatallaşması, idrar sonrası damlama gibi belirtilerle kendini gösterir.

İdrar kanalı (Üretra) darlığı neden olur?


İdrar kanalı darlığının en fazla rastlanan nedeni enfeksiyonlardır. Bunun dışında bazı ameliyatlar, yukarıda belirttiğimiz gibi sonda takılması gibi bazı girişimler, bölgeye alınan darbelerde darlığa neden olabilir. Kadınlarda hormonal etkilerde üretra darlığına yol açabilir.

İdrar kanalı (Üretra) darlığı tanısı nasıl konur?


İdrar kanalında darlık olduğundan şüphe duyulan hastalarda tanı için yapılacak ilk tetkikte idrar akım hızının bilgisayarda ölçülmesidir. Üroflowmetri denilen bu tetkiki sonucuna göre retrograd üretgrafi görüntüleme tetkiki yapılabilir. Bu tetkikte idrar kanalına X ışınlarında opak görünüm veren kontrastlı maddeyle doldurulur. Floroskopi altında idrar kanalı yapısal olarak incelenir. Bu tetkikler sonucunda üretra darlığı tanısı konularak tedavi planlaması yapılır.

İdrar kanalı (Üretra) darlığı tedavisi nasıl yapılır?

İdrar kanalı darlığı ilaçla düzelecek bir sorun değildir. Uygulanacak cerrahi tedavide amaç dar ve hasarlı olan üretranın çıkarılarak daralma olasılığı fazla olmayan sağlam görünümdeki üretra ile bağlanmasıdır. Bu özellikle kaza sonucu oluşan üretra darlığında kullanılan cerrahi bir tekniktir. Başarı oranı da oldukça yüksektir. Cinsel hastalıklardan ya da sonda takımıyla alakalı darlık sorununda üretrada sağlam kısım olmadığı için yanak içi ya da penis derisinden yapılan yeni idrar yolu kullanılabilir. Kaza sonucunda oluşan darlıkta onarım için üç ay kadar beklenmesi uygundur. Ancak hastaya idrar tutma, sertleşme gibi yeteneklerin kaza sonucunda zarar görebileceği de aktarılmalıdır. Özellikle prostata yakın oluşan darlık hastalarda iktidarsızlık ve idrar kaçırma bakımından risklidir.

Günümüzde idrar kanalı darlığı tedavisinde darlığın yeri, uzunluğu ve şekline göre kullanılan bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden hangisi uygun olursa tedavide kullanılabilir.

Üretrotomi İntern: bu yöntem kapalı ameliyat olarak bilinen ucunda kamera ve ışık olan özel cihazlarla uygulanır. İdrar deliğinden bu cihazla girilerek darlık olan bölgeye kadar ulaşılır. Burada darlık soğuk bıçakla kesilerek açılır. Kolay bir girişim olduğundan ameliyat sonrasında hastalarda ağrı olmaz. Genellikle fazla ileri derecede olmayan darlıklarda bu yöntem kullanılır. Spinal anestezi ya da genel anestezi altında yapılan operasyon 20-60 dakika arasında sürer. Hastaya sonda takılarak bir sorun yoksa aynı günde taburcu edilebilir. Hastalara ağrı kesici ve antibiyotikli ilaç reçete edilir. İdrar sondası genellikle 3 gün içinde çıkarılır. Ameliyat sonrası hastaların iki hafta kadar ağır işlerden ve cinsel ilişkiden uzak durması gerekir.

Bu yöntemle idrar kanalı darlığı tedavisi darlık oranı 1 cm'den az olanlarda %50-85 oranında başarı sağlayabilir. Ancak uzun süreçte hastalardaki başarı oranı %6-28 düzeylerine inmektedir. Operasyon sırasında soğuk bıçak kullanmak yerine lazer tercih edilirse başarı oranında pek değişiklik olmaz. Ancak darlık oranı 1 cm kısa olanlarda genellikle üretronomi intern operasyonu tercih edilir.

Üretrar Dilitasyon: bu tedavi yöntemi daha önce yaygın bir şekilde kullanılırdı. Tedavide doktor ya da hasta tarafından idrar kanalının sert bir sondayla ya da buji yardımıyla genişletilmesi söz konusuydu. Bu yöntem darlığın yeniden tekrarlamamasını amaçlıyordu. Ancak araştırmalar bu yöntemin haftada 1-2 defa bile uygulanmasının darlığın tekrarını önlemediğini ortaya koymuştur.

Bu uygulama lokal anestezik içeren özel jellerle evde ya da poliklinik koşullarında gerçekleştirilir. Hastalar hemen aktivitelerine geri dönebilir. İlaç kullanması da gerekmez. Bu tedavi yöntemin başarısı düşük olsa da kompleks açık cerrahi uygulamaların yerine üretrotomi intern eşliğinde bu uygulama tercih edilebilir. Ancak bu ilerleyen yıllarda üretrada yara dokusunun sertleşmesine neden olabileceğinden açık cerrahilerin başarı oranını düşürebilir.

Üretral Stentler: bu yöntemde kullanılan üretral stentler görünüm ve fonksiyonel bakımdan kalp stentlerini andırır. Bu yöntemde hedef idrar kanalındaki darlık olan kısma yerleştirilen stentler ile genişleme sağlama, idrar geçişini kolaylaştırmaktadır. Özellikle kısa darlıklarda, derinliği az olanlarda bu tedavi yöntemi etkilidir. Ancak bu tür darlıklar diğer yöntemlerle de kolaylıkla tedavi edilebilir.

Bu tedavide kullanılan stentler kalıcı ve çıkarılabilir özelliklerde olabilir. Çıkarılabilir stentler arasında olan Memokath üretrotomi intern sonrasında tekrarlayabilecek darlıkların önlenmesinde çok başarılıdır. Takılan stentler 6-12 ay sonra çıkarılır. Kalıcı stentler daha çok yaşı ilerlemiş ve anestezi almada sorun yaşanabilecek hastalarda tercih edilir. İdrar kanalı darlığı kalıcı stentle genişletilerek yerinde bırakılır.

Stent takılması rejyonal anestezi altında bazı hastalarda da sedasyon destekli lokal anestezi altında yapılabilir. Ortalama yarım saat süren uygulamada hastalara idrar sondası takılması da gerekmez. Herhangi bir komplikasyonu olmasa da tedavinin uzun dönemde başarı oranı yüksek değildir. Hastalarda yapılana takipte memnuniyet oranının %30 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Açık cerrahi: İdrar kanalı (Üretra) darlığı tedavisinde açık cerrahi tercih edilirse başarı oranı %85 seviyesine çıkar. Bu oran üretra darlığı tedavisi için oldukça başarılı kabul edilir. Ameliyatta idrar kanalındaki darlık olan kısım çıkarılır, kalan sağlam uçlarda birbirine bağlanır. Eğer darlık kısmı uzun olursa arada boşluk kalmaması için vücuttan başka alandan alınan parçayla yama yapılabilir. Bunun için ağız içinden ya da penisten materyal alınabilir.

Bu ameliyat sırasında genel anestezi ya da spinal anestezi uygulanabilir. Darlığın uzunluğuna ve yerine bağlı olarak 1-2,5 saat arasında ameliyat sürebilir. Hastalar genellikle bir gece hastanede kalarak taburcu edilebilir. Ameliyat sonrasında antibiyotik ve ağrı kesici ilaç kullanılır. Hastalara takılan idrar sondası 10-21 gün içinde çıkarılır. Ancak hastalar 4. Günden itibaren günlük işlerini yapabilecek hale gelirler. Açık cerrahi sonrası hastalarda kanama, penis eğriliği, enfeksiyon, sertleşme sorunu, üretra darlığının tekrarlaması gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

İdrar kanalı (Üretra) darlığı tedavisinde ilk aşamada endoskopik olarak darlığın açılması tercih edilir. Darlığın tekrarlaması halinde 2. Defa endoskopik tedavi uygulanabilir. Ancak bundan sonraki tekrarlayan darlıklarda mutlaka açık cerrahiye ihtiyaç duyulur.
Son Güncelleme : 19.01.2024 12:52:55
İdrar Kanalı (Üretra) Darlığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İdrar Kanalı (Üretra) Darlığı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İdrar Kanalı (Üretra) Darlığı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hamilelikte İdrar Rengi
Hamilelikte İdrar Rengi
Hamilelikte İdrar Rengi, birçok şeyin önemli bir göstergesi olabilir. Tıpta, çoğu zaman normalden sapma herhangi bir renk değişikliğiyle kliniğe yansımaktadır. Örneğin sarılıkta deri, göz ve mukozalar sarı renk olmaktadır. Bundan dolayı normal yapıla...
Bebeklerde İdrar Kokusu
Bebeklerde İdrar Kokusu
Bebeklerde İdrar Kokusu, Sağlıklı bebeklerde normalde idrar rengi açık ve kokusuz olmaktadır. Fakat bazı rahatsızlıklar sonucunda idrar renginde değişim, idrarın kokmaya başlaması gibi durumlar yaşanır. Bazı hastalıklar sonucunda idrarın çok kötü kok...
İdrardan Sonra Kan Gelmesi
İdrardan Sonra Kan Gelmesi
İdrardan Sonra Kan Gelmesi: İdrar sonrasında kan gelmesi basit bit üşütmenin neden olacağı gibi ciddi rahatsızlıklarında belirtisi olabilir. İdrarda kanama ciddi bir bulgu olarak kabul edilmekte bununla beraber üriner sisteminde oluşan bir tümörün il...
Sürekli İdrar Hissi
Sürekli İdrar Hissi
Sürekli İdrar Hissi, sistit probleminden kaynaklanmaktadır. Sistit en genel tanımıyla, mesanenin yani idrar kesesinin iltihaplanma olayıdır. Bu durumda bakteriyel bir enfeksiyon söz konusu olmaktadır ve buna idrar yolu enfeksiyonu adı verilir. Sürekl...
İlişki Sonrası İdrarda Yanma
İlişki Sonrası İdrarda Yanma
İlişki Sonrası İdrarda Yanma, Pek çok kadın cinsel ilişki anında ya da cinsel ilişkiden sonra vajinada yanma ve ağrıdan şikâyetçidir. Cinsel alanda yanma erkeklerde de görülürken, bayanlarda daha yaygındır. Ağrıya ve yanmaya ne sebeple olan pek çok n...
İdrar Sonrası Yanma
İdrar Sonrası Yanma
İdrar Sonrası Yanma, İdrar yaparken acı çekilmesine neden olan rahatsızlıktır. İdrarda yanma ve ağrı şikâyeti olan kişilerde çoğu kez sık idrara çıkma ve aşırı idrar yanma hissi de görülür. İdrar yanması çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Bel soğukluğu...
İdrar Tahlili Değerleri
İdrar Tahlili Değerleri
İdrar Tahlili Değerleri, Yapılan araştırmalarda ve anketlerde birçok kişinin idrar tahlilini verdiğini ancak idrar tahlilindeki sonuçların ve kısaltmaların ne anlama geldiğini bilmediğini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle bu yazımızda idrar tahlil...
Adetliyken İdrar Tahlili Yapılır Mı
Adetliyken İdrar Tahlili Yapılır Mı
Adetliyken İdrar Tahlili Yapılır Mı, Adet döneminde idrar tahlili yaptırıp yaptıramamak genelde hastaların en sık sorduğu sorulardan biridir ve genellikle hastalar sadece adetli oldukları için doktora gitmeyi erteleyebilir. Bu konuda bilinçli olmak ö...
İdrarın Koyu Sarı Olması
İdrarın Koyu Sarı Olması
İdrarın Koyu Sarı Olması, İdrar analizi, uzun yıllardır vücuttaki bilmediğimiz rahatsızlıkları, ortaya çıkaran bir yöntem olmuştur. Vücutta sirkülasyon halindeki birçok madde ve fazla şeker, mantarlar, bakteriler ve proteinler sonunda idrara düşer. İ...
İlişki Sırasında İdrar Hissi
İlişki Sırasında İdrar Hissi
İlişki sırasında idrar hissi, genellikle kadınların g noktası adı verilen haz merkezinde yaşadığı bir durumdur. Birçok kadın cinsel ilişki esnasında bu histen dolayı fazlaca tedirginlik yaşar ve cinsel ilişkiyi yarıda bırakma yolunu tercih eder. Bu y...
İdrarda Kan Pıhtısı
İdrarda Kan Pıhtısı
İdrarda kan pıhtısı; İdrarda kan pıhtılaşması ciddiye alınması gereken ve bazı durumlarda çeşitli sağlık sorunları meydana geldiğinin göstergesi gibidir. İdrar içerisinde bulunan kan için kullanılan tıbbi terim hematüridir. İdrarda oluşan kan pıhtısı...
Bebeklerde İdrar Yapamama
Bebeklerde İdrar Yapamama
Bebeklerde idrar yapamama, gibi bir sorun bulunuyorsa, bebeklerin mutlaka böbrek reflüsü bakımında değerlendirilmesi gerekir. Bu ihmal edilirse böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Böbreklerdeki idrar reflüsü bebeklerde en fazla görülen ürolojik soru...

 

Hamilelikte İdrar Rengi
Bebeklerde İdrar Kokusu
İdrardan Sonra Kan Gelmesi
Sürekli İdrar Hissi
İlişki Sonrası İdrarda Yanma
İdrar Sonrası Yanma
İdrar Tahlili Değerleri
Adetliyken İdrar Tahlili Yapılır Mı
İdrarın Koyu Sarı Olması
İlişki Sırasında İdrar Hissi
İdrarda Kan Pıhtısı
Bebeklerde İdrar Yapamama
İdrarda Eritrosit Değeri Kaç Olmalı
Bebeklerde İdrarda Kan
Hamilelikte İdrar Yanması
Hamilelikte Koyu Renk İdrar
İdrarda Lökosit Yüksekliği
İdrar Yolu Kaşıntısı
İbrahim Saraçoğlu İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrarda Ph Yüksekliği
Turuncu İdrar
İdrarda Nitrit
İdrarda Eritrosit Yüksekliği
Erkeklerde Sık İdrara Çıkma
İdrar Yolu İltihabı Bel Ağrısı Yaparmı
İdrar Sondası
İdrarda Keton Çıkması
Gebelikte İdrar Kokusu
İdrar Sonrası Damlama
İdrar Yapamama
Popüler İçerik
İdrarda Eritrosit Değeri Kaç Olmalı
İdrarda Eritrosit Değeri Kaç Olmalı
İdrarda Eritrosit Değeri Kaç Olmalı, İdrar tahlili, idrardaki maddeleri değerlendirerek, idrar yolları enfeksiyonlarından, şeker hastalığına kadar bir...
Bebeklerde İdrarda Kan
Bebeklerde İdrarda Kan
Bebeklerde İdrarda Kan, olduğunu düşünen anneler, bunu genellikle bebeğin bezinde oluşan koyu renkli ve genellikle kiremit, pembe gibi tonlarda olan l...
Hamilelikte İdrar Yanması
Hamilelikte İdrar Yanması
Hamilelikte idrar yanması, idrar yapıldığında acı çekilmesine neden olan rahatsızlık olarak bilinir. Bunun değişik nedenleri olabilir. İdrarda yanma...
Hamilelikte Koyu Renk İdrar
Hamilelikte Koyu Renk İdrar
Hamilelikte Koyu Renk İdrar, Hamilelikte idrar rengi bir çok önemli şeyin ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle hamilelik boyunca idrar renginin ne renk ...
İdrarda Lökosit Yüksekliği
İdrarda Lökosit Yüksekliği
İdrarda Lökosit Yüksekliği; idrar yolu enfeksiyonu veya genital organ enfeksiyonları anlamına gelmektedir. İdrarda lökosit yüksekliği, gelişen enfeksi...
İdrar Yolu Kaşıntısı
İdrar Yolu Kaşıntısı
İdrar Yolu Kaşıntısı, kadınlarda görülen mühim sıhhat sorunlarından biri de,  idrar kısmında görülen kaşıntılardır. İdrar bölgesindeki kaşıntı, vajina...
İbrahim Saraçoğlu İdrar Yolu Enfeksiyonu
İbrahim Saraçoğlu İdrar Yolu Enfeksiyonu
İbrahim Saraçoğlu idrar yolu enfeksiyonu olarak açıkladığı durum oldukça açıklamalı olmaktadır. Genel olarak idrar yolundan mesaneye kadar varan bakte...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hamilelikte İdrar Rengi
Bebeklerde İdrar Kokusu
İdrardan Sonra Kan Gelmesi
Sürekli İdrar Hissi
İlişki Sonrası İdrarda Yanma
Tan İdrar Analizinde Tün Değerler Referans Aralığında
İlişkiden Sonra Bel Ağrısı
İdrarımı yaparken idrar yolumun ağrıdığını hissediyordum
İdrara Çıkamama.
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tan İdrar Analizinde Tün Değerler Referans Aralığında
İlişkiden Sonra Bel Ağrısı
İdrarımı yaparken idrar yolumun ağrıdığını hissediyordum
İdrara Çıkamama.
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024